Een kleine introductie over het Anandaban Leprosy Mission Hospital

14 september 2019 - Lele, Nepal

Het ziekenhuis is in 1957 opgericht door de Christelijke NGO ‘The Leprosy Mission’ (TLM). TLM maakt zich sterk voor het verbeteren van de levens van mensen met lepra, niet alleen door medische zorg, maar ook door psychosociale ondersteuning, onderwijs en door een stem voor hen te zijn in een maatschappij waar nog steeds veel stigma heerst omtrent lepra. In Anandaban Hospital worden leprapatiënten behandeld tegen de ziekte zelf of de complicaties ervan, kunnen er reconstructieve operaties uitgevoerd worden en kunnen patiënten aangepaste hulpmiddelen krijgen. Een groot deel van de zorg voor leprapatiënten bestaat uit wondzorg en fysiotherapie. Ook krijgen patiënten les in ‘self care’, een soort revalidatietraject na ontslag, waarin ze leren hun huid en wonden te verzorgen, hun lichaam te onderzoeken op nieuwe defecten (wat een terugval van de ziekte kan betekenen) en alledaagse dingen weer op te pakken. Anandaban Hospital is door de jaren heen een referentieziekenhuis voor leprapatiënten geworden voor ziekenhuizen in Nepal maar ook in India en Bangladesh. Als ziekenhuizen de ziekte niet onder controle krijgen en met name bij terugval van de ziekte, wordt patiënten aangeraden om naar Anandaban te gaan.

Naast de zorg voor leprapatiënten biedt het ziekenhuis ook algemene medische zorg. Er is een chirurgische en algemeen medische verpleegafdeling, een Emergency Room, twee operatiekamers voor orthopedische, reconstructieve & plastische chirurgie (en destructieve chirurgie = amputaties). Ook is er een ‘outpatient department’ (OPD) waar patiënten van buitenaf komen. Het OPD fungeert als een soort huisartsenpost: voor 50 rupee, zo’n € 0,40 kunnen mensen een ticket kopen en een dokter zien. Daarnaast biedt het ziekenhuis fysiotherapie en tandheelkundige zorg, is er een apotheek en een laboratorium voor o.a. bloed, urine en wond- en huiduitstrijkjes, maar ook voor onderzoek naar betere methodes van behandeling van lepra. Ook is er een afdeling waar beschermend schoeisel voor leprapatiënten, onderbeenprotheses en hulpmiddelen voor leprapatiënten met aangetaste ledematen gemaakt worden. Op een Intensive Care Unit na, heeft het Anandaban ziekenhuis alle faciliteiten van een algemeen ziekenhuis. Maar er wordt nu gebouwd aan een ‘trauma centre’, waar ook een ICU ingericht zal worden.

Foto’s

Jouw reactie